Terug

Sterrenbeeld

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt is de ons bekende zodiak geen vijfduizend jaar oud. Daarvoor was er wel al astronomie en een indeling van de hemel in sterrenbeelden, ook met een 12-deling, maar geen zodiak en zelfs geen indeling van de ecliptica (de schijnbare baan van de Zon ronde de Aarde).

Onder de tekens van de dierenriem of zodiak (dus niet de sterrenbeelden) verstaat men 12 zones, waarin men het hemelgewelf, regelmatig verdeelt. Vele vandaag gebruikelijke namen van sterrenbeelden dateren van voor het ontstaan van de horoscopie (bv. Orion en de Grote Beer). De veronderstelling is dat de 12 sectoren de naam meekregen van de al naamdragende sterrenbeelden die zich daarin bevonden.

De astronomische zodiak is de gordel van de hemelbol die zich aan beide zijden van de ecliptica uitstrekt en waarin de 12 astronomische sterrenbeelden zich bevinden. Vanaf de aarde gezien bevinden de Zon, de Maan en de planeten zich steeds in deze gordel. De dierenriem of tropische zodiak is dezelfde zone aan de hemelbol die in de astrologie is verdeeld in 12 sectoren van elk 30e lengte en waaraan de 12 tekens van de dierenriem zijn toegekend. Het beginpunt is 0de Ram, de lente-equinox. De term sterrenbeeld uit de astronomie verwijst in feite naar een constellatie, een aantal sterren die aan de hemel bij elkaar lijken te staan en beschouwd worden als een groep. Er zijn er 90 bekend en 12 ervan liggen langs de ecliptica, die de astrologische zodiak vormen (zie figuur).

Tot op heden weet men niet echt zeker hoe men aan de namen van de dierenriem is gekomen, een belangrijke doch onopgeloste vraag in de geschiedschrijving van de astrologie. We veronderstellen dat de 12 energievelden vroeger de namen van de astronomische sterrenbeelden hebben gekregen. Een astrologisch teken is dus iets heel anders dan een astronomisch sterrenbeeld. 

 
 
Copyright Astrolibra